Disclaimer

Door gebruik te maken van deze site, stemt u in met deze disclaimer. Ondanks de constante zorg en aandacht die Beelddenkerslerenzo aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Ik ben echter niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.beelddenkerslerenzo.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Beelddenkerslerenzo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Beelddenkerslerenzo garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Beelddenkerslerenzo. Het is toegestaan koppelingen te maken vanuit andere sites naar www.beelddenkerslerenzo.nl, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • De website mag niet de schijn wekken dat Beelddenkerslerenzo de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt.
  • De website mag een link naar www.beelddenkerslerenzo.nl maken en mag de inhoud kopiëren en gebruiken op andere sites met bronvermelding.
  • De website mag geen onjuiste informatie over Beelddenkerslerenzo en haar producten en diensten geven.
  • De website mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de site kunt u contact opnemen via info@beelddenkerslerenzo.nl

Alle rechten voorbehouden.