Rekentekens

Voor het maken van verhaalsommen heb je verschillende vaardigheden nodig:
– begrijpend lezen
– inzicht
– taalvaardigheid
– rekenvaardigheid
– informatie op de juiste volgorde kunnen verwerken

Dit is voor een beelddenker niet altijd even makkelijk. Door geen beeld te kunnen maken van de woorden, of te snel lezen kan de beelddenker de essentie van de som al missen. De beelddenker kan ook door bepaalde woorden uit de tekst, beelden voor zich zien die niet direct met de opgave te maken hebben en is hierdoor afgeleid.

Bij verhaalsommen gaat het erom dat je de tekst kan vertalen naar een gewone rekensom met rekentekens.
Belangrijk hierbij is dat je een beeld kan vormen van rekenwoorden en zo een beeld kan vormen van de gevraagde som.

Het tekenen (schetsen) van de som en vertalen naar rekentekens en woorden kan je helpen om de som te begrijpen.

Als je moeite hebt met het juiste beeld te maken van rekenwoorden kan het overzicht van de rekentekens je misschien helpen.
Kijk eens welke woorden je al kent en welke nog niet. Lukt het je om van de woorden een plaatje te maken in je hoofd met het rekenteken erbij? Je kan dit overzicht ook als spiekbriefje gebruiken als je nog niet alle woorden weet tijdens het oefenen van verhaalsommen.

Verhaalsommen en rekentekens Beelddenkerslerenzo
Verhaalsommen en rekentekens Beelddenkerslerenzo