Inschrijfformulier ouders – Vertrouwelijk

  Beste ouder/verzorgende,

  Om de training zoveel mogelijk kans op succes te geven, is het voor mij handig zoveel mogelijk achtergronden te kennen. Daarom zou het fijn zijn als je deze vragenlijst in zou willen vullen. Indien er vragen zijn die je niet kan of wil beantwoorden kan je deze uiteraard overslaan. De gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

  JE KIND

  Voornaam kind

  Achternaam kind

  Geboortedatum kind

  Geslacht

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  HET GEZIN

  Beschrijf de gezinssamenstelling. Broers/zussen, wonend op hetzelfde adres of anderszins. Wilt u eventuele bijzonderheden zoals scheiding, adoptie enz. vermelden?

  Voornaam moeder/verzorgende 1

  Achternaam moeder/verzorgende 1

  Mobiel moeder/verzorgende 1

  E-mail moeder/verzorgende 1

  Voornaam vader/verzorgende 2

  Achternaam vader/verzorgende 2

  Mobiel vader/verzorgende 2

  E-mail vader/verzorgende 2

  SCHOOL

  Naam school

  Groep

  Naam leerkracht

  Soort onderwijs

  Gaat je kind graag naar school?

  Heeft je kind aansluiting op school?

  Zijn er op school dingen waar je kind moeite mee heeft?

  Hoe gaat het met technisch Lezen?

  Hoe gaat het met begrijpend lezen?

  Hoe gaat het met spellen?

  Hoe gaat het met rekenen?

  Hoe gaat het met klokkijken?

  Hoe gaat het met concentratie, plannen en organiseren?

  Wat waren de laatste cito scores?

  Rekenen:

  Woordenschat:

  DMT en AVI:

  Spelling:

  Begrijpend Lezen:

  Technisch Lezen:

  Zijn de cito-scores consistent of wisselen deze erg?

  REDEN VAN AANMELDING

  Wat is de reden voor aanmelding van je kind?

  Wat wil je bereiken voor je kind?

  Wat heb je al gedaan en met welk resultaat?

  DE GEZONDHEID VAN JE KIND

  Heeft je kind lichamelijke klachten?

  Gebruikt je kind medicijnen? Zo ja, welke en waarvoor?

  Is je kind onder behandeling van een hulpverlener of (medisch) specialist (geweest)? Zo ja, bij wat voor hulpverlener, waarvoor en wanneer?

  DE BELEVING VAN JE KIND

  Hoe zou u het karakter van je kind omschrijven?

  Hoe reageert je kind als er eisen aan hem/haar worden gesteld?

  AANVULLENDE INFORMATIE

  Heb je verder nog aanvullingen die van belang kunnen zijn?