Inschrijfformulier ouders (workshop mindset) – vertrouwelijk

  Beste ouder/verzorgende,

  Om de mindset workshop zoveel mogelijk kans op succes te geven, is het voor mij handig zoveel mogelijk achtergronden te kennen. Daarom zou het fijn zijn als je deze vragenlijst in zou willen vullen. Indien er vragen zijn die je niet kan of wil beantwoorden kan je deze uiteraard overslaan. De gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

  JE KIND

  Voornaam kind

  Achternaam kind

  Geboortedatum kind

  Geslacht

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  HET GEZIN

  Beschrijf de gezinssamenstelling. Broers/zussen, wonend op hetzelfde adres of anderszins. Wilt u eventuele bijzonderheden zoals scheiding, adoptie enz. vermelden?

  Voornaam moeder/verzorgende 1

  Achternaam moeder/verzorgende 1

  Mobiel moeder/verzorgende 1

  E-mail moeder/verzorgende 1

  Voornaam vader/verzorgende 2

  Achternaam vader/verzorgende 2

  Mobiel vader/verzorgende 2

  E-mail vader/verzorgende 2

  SCHOOL

  Naam school

  Groep

  Naam leerkracht

  Gaat je kind graag naar school?

  Zijn er op school dingen waar je kind moeite mee heeft?

  Hoe gaat het met concentratie, plannen en organiseren?

  REDEN VAN AANMELDING

  Wat is de reden voor aanmelding van je kind?

  Wat wil je bereiken voor je kind?

  Wat heb je al gedaan en met welk resultaat?

  DE BELEVING VAN JE KIND

  Hoe zou u het karakter van je kind omschrijven?

  Hoe gaat je kind met uitdagingen om?

  Hoe reageert je kind als hij/zij fouten maakt?

  Hoe reageert je kind als hij/zij kritiek krijgt?

  Hoe reageert je kind als hij/zij verliest met een spelletje?

  Zegt je kind regelmatig: “Dat kan ik niet. Dat is te moeilijk.”?

  Waar loopt je kind het meest tegen aan in het dagelijkse leven?

  Kan je hieronder een aantal voorbeelden geven waar je kind last had van zijn mindset?

  AANVULLENDE INFORMATIE

  Heb je verder nog aanvullingen die van belang kunnen zijn?